Kurumsal

Dernek, 12 Mayıs 2020 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.  iklim değişikliğinin birey, toplum, şehir, çevre ve sağlık açısından önemine dikkat çekmek, farkındalık arttırmak, bilgi açığını kapatmak, iklim ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek, iklim değişikliğinin etkilerine yönelik erken uyarıları algılamayı öğretmek, kaygı düzeyini düşürmek, hazırlıklı olmayı sağlamak, dirençli olmayı sağlamak, uyum kapasitesini arttırmak, iklim değişikliğinin sağlık etkilerini yönetebilmeyi öğretmek, olay geçtikten sonra normal yaşama dönme kapasitesini arttırmak amacı ile kurulmuştur.