Faaliyetler

I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; 
Şehir Çevre ve Sağlıkta İşbirliği

I. Uluslararası İklim Değişikliği ve Sağlık Kongresi

I. Uluslararası İklim Değişikliği ve Sağlık Kongresi

III. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi

II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi

II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi

II. Uluslararası Sağlık Ve İklı̇m Değı̇şı̇klı̇ğı̇ Kongresı̇